Naše služby

Dle dohody zajišťujeme tyto stupně projektové dokumentace :

  • 010návrhy – studie
  • podklady pro územně plánovací informaci
  • projekty k územnímu souhlasu
  • projekty k územnímu řízení
  • projekty k ohlášení stavby
  • projekty ke stavebnímu řízení
  • projekty pro provedení stavby
  • projekty skutečného provedení stavby
  • projekty k odstranění stavby
  • autorský dozor